K A S L  &  P A R T N E R

speciální plné moci - nemožnost starat se o své záležitosti

Připravujeme pro naše klienty také speciální plné moci pro jimi určené osoby, pro případ, že by se ocitli nenadále v péči zdravotního zařízení či z jakéhokoliv důvodu byli odkázáni na péči třetích osob a nemohli se vůbec či částečně starat o své osobní nebo majetkové záležitosti. Jedná se často o neočekávané situace, které pro nepřipraveného člověka a jeho okolí mohou znamenat značné komplikace nejen při správě jeho majetku, ale především při péči o jeho osobu.

Chcete nás kontaktovat?