K A S L & P A R T N E R

mezinárodní dědické právo

Právní poradenství poskytujeme také v oblasti mezinárodního práva dědického, tedy v situacích, kdy v záležitosti hraje určitým způsobem roli zahraniční prvek. Jedná se např. o cizince s majetkem a /nebo obvyklým pobytem na území České republiky nebo o české občany s majetkem a /nebo obvyklým pobytem v zahraničí. Může se také ale jednat o manželské páry s různými státními občanstvími, nebo osoby s více státními občanstvími, případně o osoby s obvyklým pobytem na území jiného státu, než státu, kde se nachází jejich majetek. Vzhledem k tomu, že přijetím nařízení EU č. 650/2012 ze dne 4. července 2012 (evropského nařízení o dědictví), došlo počínaje 17. srpnem 2015 k rozsáhlému a do té doby jedinečnému sjednocení mezinárodního soukromého práva na úrovni EU pro dědické případy, pomáháme našim klientům i s vyjasněním otázek použitelného práva, příslušnosti příslušných orgánů a uznávání a realizace zahraničních rozhodnutí tak, jak vyplývají z úpravy dědického práva na úrovni EU.

Chcete nás kontaktovat?