KASL & PARTNER
PRÁVNÍ VZTAHY K POZEMKŮM A STAVBÁM

Zajištujeme kompletní právní servis v souvislosti s právními vztahy k nemovitostem. Vedle právních služeb spojených s dojednáním a přípravou smluvní dokumentace poskytujeme i úschovy kupní ceny, zajišťujeme úřední ověření podpisů a zdárný průběh řízení před katastrálními úřady.

Právní servis v oblasti nemovitostí poskytujeme v celém rozsahu práv se k nim vztahujícím (např. převodní smlouvy, smlouvy o užívání, věcná břemena, zástavní práva, podílové spoluvlastnictví, smlouvy o zajištění financování, exekuční řízení, náhrady škody, vlastnické spory)

Naše služby poskytujeme jak soukromým osobám, tak podnikatelským subjektům. Cíleně však neposkytujeme služby realitním kancelářím tak, abychom se vyhnuli byť jen teoretickému konfliktu zájmů.

Vzhledem k tomu, že k našim klientům patří dlouhodobě subjekt s nejrozsáhlejším lesním soukromým majetkem na území České republiky a také subjekty vlastnící či hospodařící na rozsáhlých zemědělských plochách, poskytujeme specializované právní služby také v oblastech těchto právních vztahů.