KASL & PARTNER                   ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
advokáti v oblasti nemovitostí, náhrady škody, dědictví, právního nástupnictví a mezinárodních právních vztahů

Vítáme Vás na stránkách advokátní kanceláře

KASL & PARTNER

Advokátní kancelář KASL & PARTNER byla založena v roce 2002. Naše klienty doprovázíme od počátku při řešení rozličných právních záležitostí. Za dobu naší činnosti však vykrystalizovaly právní oblasti, na které se dlouhodobě zaměřujeme. Jedná se oblast právních vztahů k pozemkům a budovám, záležitosti související s nároky na náhradu škody a v neposlední řadě po rekodifikaci soukromého práva od roku 2014 stále aktuálnější otázky právního nástupnictví a dědického práva. Dále zastupujeme dlouhodobě naše klienty v záležitostech s mezinárodním prvkem, zejména ve vztahu k německé jazykové oblasti.

Při své práci klademe důraz na výsledek, při respektování pravidel profesní etiky a garanci diskrétnosti vztahu mezi advokátem a klientem. Klienti očekávají vysokou profesní úroveň s orientací na praktické řešení za jasně stanovených cenových podmínek. Výsledky dlouholeté spolupráce s našimi klienty nás opravňují k tvrzení, že právě toho se jim u nás dostává. Klientům stojíme po boku také v krizových situacích, včetně zastupování v soudních sporech.

Naše kanceláře najdete v centru Prahy na adrese Palackého 1 a v centru Plzně na adrese Přemyslova 23.