KASL & PARTNER ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
právní vztahy k nemovitostem - dědické právo - mezigenerační převody majetku - mezinárodní právní vztahy


Advokátní kancelář KASL & PARTNER byla založena v roce 2002. Naše klienty doprovázíme od počátku při řešení rozličných právních záležitostí. Za dobu naší činnosti však vykrystalizovaly právní oblasti, na které se dlouhodobě a cíleně zaměřujeme. Jedná se především o oblast právních vztahů k nemovitostem a veškeré otázky týkající se dědictví a dědického práva včetně související problematiky přípravy přechodu majetku na další generace při respektování práv a zájmů současného majitele.

Naše dosavadní zkušenosti nás totiž utvrdily v tom, že pouze specializace je cestou umožňující poskytovat právní podporu našim klientům na nejvyšší úrovni. V současné době je právní úprava včetně judikatury prakticky ve všech oblastech práva natolik komplexní a vývoj natolik rychlý, že není prakticky možné zachovat nejvyšší úroveň poskytovaných služeb při velkém rozsahu oborů práva. Stejně jako lékař není odborníkem na veškeré zdravotní problémy a rozumný pacient vždy vyhledá nakonec specialistu, mělo by toto platit obdobně i v oblasti právní pomoci.

Zcela cíleně nebudujeme rozsáhlou advokátní kancelář. Nechceme totiž být "fabrikou" na právní případy. Právě v oblasti naší specializace se často jedná o komplikované záležitosti, ve kterých nehraje roli vždy pouze právní hledisko věci. Je proto naprosto nezbytné zachovávat důvěrnost vztahu mezi advokátem a klientem a konkrétní věci podrobně znalý advokát by měl klienta doprovázet po celou dobu řešení jeho záležitosti. Při své práci klademe důraz na výsledek, při respektování pravidel profesní etiky a garance diskrétnosti vztahu mezi advokátem a klientem. Klienti očekávají vysokou profesní úroveň s orientací na praktické řešení za jasně stanovených cenových podmínek. Výsledky dlouholeté spolupráce s našimi klienty nás opravňují k tvrzení, že právě toho se jim u nás dostává. Klientům stojíme po boku také v krizových situacích, včetně zastupování v soudních sporech. Oprávněné zájmy našich klientů se nám dlouhodobě daří prosazovat před soudy všech instancí v České republice, ale i mezinárodními soudními institucemi.

V případě potřeby zajištění záležitostí mimo rámec naší odbornosti spolupracujeme s příslušnými odborníky, a to nejen v České republice, ale i v zahraničí, zejména v německy mluvících zemích a na Slovensku.

V případě Vašeho zájmu je možno si sjednat po předchozím objednání informační schůzku na našich pobočkách v centru Prahy a v Plzni.