K A S L  &  P A R T N E R
dědické právo a mezigenerační vztahy - právní vztahy k pozemkům a stavbám

Opatření pro případ zdravotní indispozice (...připravuje se...)


Mezinárodní dědictví a mezinárodní dědické právo (...připravuje se...)


projekt dedictvi.eu (od 1. 6. 2020)

Právní vztahy k pozemkům a stavbám