K A S L  &  P A R T N E R

advokáti

Advokátní kancelář KASL & PARTNER byla založena v roce 2002. Naše klienty doprovázíme od počátku při řešení rozličných právních záležitostí. Za dobu naší činnosti však vykrystalizovaly právní oblasti, na které se dlouhodobě a cíleně zaměřujeme. Jedná se především o oblast právních vztahů k nemovitostem a veškeré otázky týkající se dědictví a dědického práva včetně související problematiky přípravy přechodu majetku na další generace při respektování práv a zájmů současného majitele.

Naše dosavadní zkušenosti nás totiž utvrdily v tom, že pouze specializace je cestou umožňující poskytovat právní podporu našim klientům na nejvyšší úrovni. V současné době je právní úprava včetně judikatury prakticky ve všech oblastech práva natolik komplexní a vývoj natolik rychlý, že není prakticky možné zachovat nejvyšší úroveň poskytovaných služeb při velkém rozsahu oborů práva. Stejně jako lékař není odborníkem na veškeré zdravotní problémy a rozumný pacient vždy vyhledá nakonec specialistu, mělo by toto platit obdobně i v oblasti právní pomoci.

Zcela cíleně nebudujeme rozsáhlou advokátní kancelář. Nechceme totiž být "fabrikou" na právní případy. Právě v oblasti naší specializace se často jedná o komplikované záležitosti, ve kterých nehraje roli vždy pouze právní hledisko věci. Je proto naprosto nezbytné zachovávat důvěrnost vztahu mezi advokátem a klientem a konkrétní věci podrobně znalý advokát by měl klienta doprovázet po celou dobu řešení jeho záležitosti. Při své práci klademe důraz na výsledek, při respektování pravidel profesní etiky a garance diskrétnosti vztahu mezi advokátem a klientem. Klienti očekávají vysokou profesní úroveň s orientací na praktické řešení za jasně stanovených cenových podmínek. Výsledky dlouholeté spolupráce s našimi klienty nás opravňují k tvrzení, že právě toho se jim u nás dostává. Klientům stojíme po boku také v krizových situacích, včetně zastupování v soudních sporech. Oprávněné zájmy našich klientů se nám dlouhodobě daří prosazovat před soudy všech instancí v České republice, ale i mezinárodními soudními institucemi.

V případě potřeby zajištění záležitostí mimo rámec naší odbornosti spolupracujeme s příslušnými odborníky, a to nejen v České republice, ale i v zahraničí, zejména v německy mluvících zemích a na Slovensku.

V případě Vašeho zájmu je možno si sjednat po předchozím objednání informační schůzku na našich pobočkách v centru Prahy a v Plzni.


Mgr. Libor Kasl, LL.M. (Dresden), LL.M. (Wien), advokát


advokát od roku 2002, evidenční číslo České advokátní komory 9495

Vzdělání:

  • 1993-98 právnická fakulta ZČU Plzeň (Mgr.)
  • 2002-03 právnická fakulta TU Dresden, Německo (LL.M.)
  • 2009-15 právnická fakulta Univerzity Vídeň, Rakousko (LL.M.)

Jazykové znalosti:

  • německý jazyk
  • anglický jazyk

Členství:

  • Česká advokátní komora
  • Česko-Německý spolek právníků/Deutsch-Tschechische Juristenvereinigung e.V.

Mgr. Lenka Kaslová, advokátka

advokátka od roku 2006, evidenční číslo České advokátní komory 11080

Vzdělání:

  • 1993-98 právnická fakulta ZČU Plzeň (Mgr.)

Jazykové znalosti:

  • německý jazyk

Členství:

  • Česká advokátní komora