K A S L  &  P A R T N E R

mezinárodní právní vztahy

S mezinárodním prvkem jsou naši klienti konfrontováni při řešení řady situací jak v soukromém životě, tak při podnikatelské činnosti, a to i v oblastech práva, na které se specializujeme. Český občan může zdědit majetek v Německu, koupit si byt v Alpách nebo naopak zahraniční občan může mít problémy se svojí nemovitostí v České republice.

V řadě případů je zapotřebí adekvátním způsobem zareagovat. Např. v uváděném případě zdědění majetku v Německu se může jednat o tzv. předlužené dědictví, a pokud nebude v zákonné lhůtě odmítnuto, může být důsledkem zatížení českého dědice dluhy značně převyšujícími zděděný majetek.

Jakmile se v řešené záležitosti vyskytne zahraniční prvek, nelze se ale zabývat pouze věcnou stránkou řešené záležitosti. Je třeba nalézt také odpověď na řadu předběžných otázek, jako např. právo kterého státu má být aplikováno, či soud kterého státu je příslušný pro rozhodování o případných sporech. I v tomto ohledu jsou tyto záležitosti komplikovanější a odborná pomoc je pro klienta často nezbytností.

Našim klientům jsme nápomocni i při řešení řady takovýchto životních situací, a to zejména ve vztahu k německy mluvícím zemím. Tam, kde nejsme schopni zajistit právní pomoc sami, se klientům snažíme zprostředkovat právní pomoc prostřednictvím zahraničních kolegů.

Chcete nás kontaktovat?