K A S L  &  P A R T N E R

k zamyšlení a pobavení

Někteří lidé považují soukromý podnik za dravého tygra, který má být zastřelen. Jiní se na něj dívají jako na dojnou krávu, kterou mohou dojit. Bohužel ho dostatek lidí nevidí jako zdravého koně táhnoucího těžký povoz.

Some people regard private enterprise as a predatory tiger to be shot. Others look on it as a cow they can milk. Not enough people see it as a healthy horse, pulling a sturdy wagon.

Winston Churchill


Čím zkaženější stát, tím více má zákonů.

Corruptissima re publica plurimae leges.

Publius Cornelius Tacitus

Kdyby měl člověk studovat veškeré zákony, neměl by žádný čas na to, aby je překračoval.

Wenn man alle Gesetze studieren sollte, so hätte man gar keine Zeit, sie zu übertreten.

   Johann Wolfgang von Goethe


Čím více zákonů, tím méně práva.

Je mehr Gesetz, je weniger Recht.

německé přísloví


Pokud by nebyli špatní lidé, nebyli by žádní dobří právníci.

If there were no bad people, there would be no good lawyers.

Charles Dickens


Desatero přikázání je proto tak krátké a logické, protože se na jeho vzniku nepodíleli právníci.

Die zehn Gebote sind deswegen so kurz und logisch, weil sie ohne Mitwirkung von Juristen zustande gekommen sind.

neznámý


Urážky jsou argumenty těch, kteří nejsou v právu.

Beleidigungen sind die Argumente derer, die Unrecht haben.

Insults are the arguments employed by those who are in the wrong.

Jean-Jacques Rousseau


Když budete mít deset tisíc nařízení, zničíte jakýkoliv respekt k právu.

If you have ten thousand regulations you destroy all respect for the law.

Wenn man Zehntausend Vorschriften erlässt, vernichtet man jede Achtung für das Gesetz.

Winston Churchill


Síla našeho přesvědčení není žádným důkazem jeho správnosti.

The strength of our persuasion is no evidence at all of their own rectitude.

Die Stärke unserer Überzeugung ist kein Beweis für ihre Richtigkeit.

John Locke